Bảng giá hóa chất sinh hóa Biosystems Tây Ban Nha - choyte.com

 Đang thực hiện Chợ y tế - Choyte.com
Đăng nhập bằng tài khoản tại Choyte.vn
Email:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản? Tạo tài khoản mới.
Đăng ký một lần, sử dụng tất cả các tài nguyên của hệ thống choyte.com : Xem báo giá, tải tài liệu, đăng rao vặt, hỏi đáp...
(*) Các trường dữ liệu bắt buộc cần điền đẩy đủ. Chúng tôi sẽ gửi Email xác nhận cho bạn trong ít phút nữa.
Chú ý :Bạn vui lòng kiểm tra hòm thư Spam nếu không nhận được email kích hoạt tài khoản.
Họ và tên:    
Nơi làm việc:    
Email:   (*)
Số điện thoại:   (*)
Mật khẩu:   (*)
Xác nhận mật khẩu:   (*)
Đồng ý với Điều khoản của chúng tôi
Chia sẻ địa điểm của bạn để mở được tính năng xem & tải báo giá, download tài liệu, lập dự án,...
 
Bạn có thể sử dụng tài khoản Gmail, Facebook hoặc tài khoản đã có để Đăng nhập

Bảng giá hóa chất sinh hóa Biosystems Tây Ban Nha

Bảng giá hóa chất sinh hóa Biosystems Tây Ban Nha

Model:
Quy cách: Hộp / Ml
Hãng sản xuất: Biosystems
Xuất xứ: Tây Ban Nha
Giá bán: Chưa có giáGiá trên chỉ mang tính tham khảo
Xây dựng kế hoạch mua sắm
(Bạn đã có 0 sản phẩm trong kế hoạch)
BẢNG GIÁ CÁC HÓA CHẤT SINH HÓA CỦA BIOSYSTEMS TÂY BAN NHA
Để xem chi tiết báo giá bạn vui lòng vào ' Tải báo giá - Tài liệu ' hoặc xem hướng dẫn tại đây
 
Mã hàng Tên hàng ĐVT Quy cách
I. HÓA CHẤT MÁY SINH HÓA CHUYÊN DÙNG CHO MÁY A25, A15
12521  Uric Acid  Hộp  10x50ml 
12547  Albumin  Hộp  5x50ml 
12511  Direct Bilirubin  Hộp  5x50ml 
12510  Total Bilirubin  Hộp  5x50ml 
12505  Cholesterol  Hộp  10x50ml 
12557  Cholesterol HDL Direct without calibrator  Hộp  4x20ml 
12585  Cholesterol LDL Direct without calibrator  Hộp  4x20ml 
12502  Creatinine  Hộp  10x50ml 
12503  Glucose  Hộp  10x50ml 
12500  Protein (Total)  Hộp  10x50ml 
12501  Protein (Urine)  Hộp  5x50ml 
12528  Triglycerides  Hộp  10x50ml 
12516  Urea-BUN UV  Hộp  5x50ml 
12570  Calcium Arsenazo  Hộp  10x50ml 
12508  Phosphorus  Hộp  2x50ml 
12509  Iron Ferrozine  Hộp  5x50ml 
12512  Magnesium  Hộp  2x50ml 
12533  Alanine Aminotransferase (ALT/GPT)  Hộp  5x50ml 
12531  Aspartate Aminotransferase (AST/GOT)  Hộp  5x50ml 
12550  a-Amylase Direct  Hộp  5x20ml 
12518  Alkaline Phosphatase (ALP)-AMP  Hộp  5x20ml 
12514  Alkaline Phosphatase (ALP)-DEA  Hộp  5x20ml 
12520  y-Glutamyltransferase (y-GT)  Hộp  5x50ml 
12580  Lactate Dehydrogenase (LDH)  Hộp  5x50ml 
12524  Creatine Kinase (CK)  Hộp  3 x 15ml 
12566  CKMB  Hộp  3 x 15ml 
11693  Calibrator  for 12557 / 12585  Hộp  1 x 1ml 
12754  ADA Reagent  Hộp  4x10ml 
12797  Magnesium Xylidil  Hộp  5x20ml 
12798  Direct Bilirubin  Hộp  5x50ml 
 II. HÓA CHẤT MÁY SINH HÓA CHUYÊN DÙNG CHO MÁY A25, A15 Turbidimetric  Assays 
13044  Hemoglobin A1C-Turbi w/o calibrator  Hộp  1x50ml 
13045  Calibrator for 13044  Hộp  
13923  Anti-Streptolysin O (ASO)  Hộp  1x40ml+1x10ml 
13921  C-Reactive Protein (CRP)  Hộp  2x40ml+2x10ml 
13927  C-Reactive Protein-High Sensitivity (CRP-hs)  Hộp  1x40ml+1x10ml 
13922  Rheumatoid Factors (RF)  Hộp  1x50ml 
13081  Immunoglobulin G  Hộp  1x50ml 
13082  Immunoglobulin A  Hộp  1x50ml 
13083  Immunoglobulin M  Hộp  1x50ml 
13084  Complement Component C3  Hộp  1x50ml 
13085  Complement Component C4  Hộp  1x50ml 
13324  Albumin (Microalbuminuria)  Hộp  1x50ml 
13934  Ferritin  Hộp  1 x 45ml 
13091  Transferrin  Hộp  1x50ml 
 Calibrators for Turbidimetric Assays 
 31119   ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO) STANDARD   Hộp      1 x 1 mL   
 31127   FERRITIN STANDARD  Hộp      1 x 3 mL   
 31116   RHEUMATOID FACTORS (RF) STANDARD  Hộp      1 x 3 mL   
 31113   CRP/CRP-hs STANDARD  Hộp      1 x 1 mL/5mL 
 31130   ALBUMIN (MICROALBUMINURIA) STANDARD  Hộp      1 x 1 mL   
 31122   beta2-MICROGLOBULIN STANDARD  Hộp      1 x 1 mL  
Consumables for A25
BO11524  Concentrated System Liquid  Hộp  1000 mL 
BO13416  Washing Solution (concentrated for 20liters)  Hộp  1000 mL 
AC11485  Reaction Rotor  Hộp  10 uds. 
AC10770  Sample Wells   Túi  1000 units 
Hóa chất Sinh hóa BIO thường, hệ mở hoàn toàn
11548 Acid Phosphatase (ACP) Hộp 40ml
11832 Alanine Aminotransferase ALT/GPT IFCC Hộp 1x50ml
11533 Alanine Aminotransferase ALT/GPT IFCC Hộp 1x200ml
11568 Alanine Aminotransferase ALT/GPT IFCC Hộp 1x500ml
11562 Alanine Aminotransferase ALT/GPT IFCC Hộp 1x1000ml
11573 Albumin  Hộp 1x250ml
11547 Albumin  Hộp 2x250ml
11592 Alkaline Phosphatase (ALP)-AMP Buffer Hộp 1x50ml
11593 Alkaline Phosphatase (ALP)-AMP Buffer Hộp 1x200ml
11598 Alkaline Phosphatase (ALP)-AMP Buffer Hộp 5x100ml
11590 Alkaline Phosphatase (ALP)-DEA Hộp 1x50ml
11591 Alkaline Phosphatase (ALP)-DEA Hộp 1x200ml
11597 Alkaline Phosphatase (ALP)-DEA Hộp 5x100ml
11583 a-Amylase-Direct Hộp 5x5ml
11550 a-Amylase-Direct Hộp 6x25ml
11582 a-Amylase-EPS Hộp 1x25ml
11534 a-Amylase-EPS Hộp 1x40ml
11830 Aspartate Aminotransferase AST/GOT Hộp 1x50ml
11531 Aspartate Aminotransferase AST/GOT Hộp 1x200ml
11567 Aspartate Aminotransferase AST/GOT Hộp 1x500ml
11561 Aspartate Aminotransferase AST/GOT Hộp 1x1000ml
11511 Bilirubin Direct Hộp 4x50ml
11545 Bilirubin Direct Hộp 2x500ml
11510 Bilirubin Total Hộp 4x50ml
11544 Bilirubin Total Hộp 2x500ml
11515 Bilirubin Total & Direct Hộp 2+2x50ml
11555 Bilirubin Total & Direct Hộp 500+500ml
11570 Calcium-Arsenazo Hộp 1x200ml
11571 Calcium-Arsenazo Hộp 1x500ml
11527 Calcium-Methylthymol Blue Hộp 4x50ml
11507 Calcium-Methylthymol Blue Hộp 2x250ml
11805 Cholesterol Hộp 1x50ml
11505 Cholesterol Hộp 1x200ml
11506 Cholesterol Hộp 1x500ml
11539 Cholesterol Hộp 1x1000ml
11557 Cholesterol HDL Direct without calibrator Hộp 1x80ml
11585 Cholesterol LDL Direct without calibrator Hộp 1x80ml
11693 Calibrator for 11557 / 11585 Hộp 2 x 1ml
11523 Cholesterol HDL Hộp 2x50ml+2x50ml
11648 Cholesterol HDL Precipitating Reagent Hộp 50ml
11579 Cholesterol LDL Precipitating Reagent Hộp 20ml
11588 Cholinesterase (CHE) Hộp 1x50ml
11589 Cholinesterase (CHE) Hộp 4x50ml
11578 Cholinesterase, Dibucaine Hộp 10x15ml
11790 Creatine Kinase (CK) IFCC  Liquid NEW Hộp 1 x 50ml
11791 Creatine Kinase (CK) IFCC  Liquid NEW Hộp 4 x 50ml
11566 Creatine Kinase-MB (CK-MB) Discontinued Hộp 20x2.5ml
11574 Creatine Kinase-MB (CK-MB) Discontinued Hộp 10x10ml
11792 Creatine Kinase-MB Liquid Reagent NEW Hộp 2 x 50ml
11802 Creatinine Hộp 2x50ml  
11502 Creatinine Hộp 4x50ml
11542 Creatinine Hộp 1x1000ml
11046 Fructosamine Hộp 3 x 50ml
11584 y-Glutamyltransferase (y-GT) IFCC Hộp 1x50ml
11520 y-Glutamyltransferase (y-GT) IFCC Hộp 1x200ml
11803 Glucose Hộp 1x50ml
11503 Glucose Hộp 1x200ml
11504 Glucose Hộp 1x500ml
11538 Glucose Hộp 1x1000ml
11743 Hemoglobin Hộp 20ml (for 1000mL)
11546 Iron-Chromazurol  Hộp 4x50ml
11509 Iron-Ferrozine Hộp 4x50ml
11554 Iron Binding Capacity Hộp 51 tests
11580 Lactate Dehydrogenaase (LDH) PYRUVATE Hộp 1x50ml
11581 Lactate Dehydrogenaase (LDH) PYRUVATE Hộp 1x200ml
11586 Lactate Dehydrogenase (LDH)-IFCC Hộp 1x50ml
11587 Lactate Dehydrogenase (LDH)-IFCC Hộp 1x200ml
11549 Lipase Hộp 3x10ml
11512 Magnesium Hộp 4x50ml
11508 Phosphorus Hộp 170ml
11800 Protein Total Hộp 1x50ml
11572 Protein Total Hộp 1x250ml
11500 Protein Total Hộp 2x250ml
11553 Protein Total Hộp 1x1000ml
11501 Protein (Urine+CSF) Hộp 4x50ml
11559 Protein (Urine+CSF) Hộp 2x250ml
11828 Triglycerides Hộp 1x50ml
11528 Triglycerides Hộp 4x50ml
11529 Triglycerides Hộp 2x250ml
11536 Urea/Bun - Color Hộp 4x50ml
11537 Urea/Bun - Color Hộp 2x250ml
11516 Urea/Bun - UV Hộp 4x50ml
11517 Urea/Bun - UV Hộp 2x250ml
11541 Urea/Bun - UV Hộp 1x1000ml
11821 Uric Acid Hộp 1x50ml
11521 Uric Acid Hộp 1x200ml
11522 Uric Acid Hộp 1x500ml
11540 Uric Acid Hộp 1x1000ml
18011 Calibrator Serum Hộp 5x5ml
18009 Biochemistry Control Serum Level I  Hộp 5x5ml
18005 Biochemistry Control Serum Level I  Hộp 20x5ml
18010 Biochemistry Control Serum Level II Hộp 5x5ml
18007 Biochemistry Control Serum Level II Hộp 20x5ml
18024 CK-MB Control Serum Hộp 1x0.5ml
 
Họ Tên * Vui lòng nhập họ tên đầy đủ!
Email * Vui lòng nhập email đúng định dạng
Điện thoại Vui lòng nhập email đúng định dạng
Tiêu đề* Vui lòng nhập tiêu đề
Nội dung*
Vui lòng nhập nội dung thông điệp
Mã bảo mật * captcha Vui lòng nhập Mã bảo mật


Tìm kiếm hơn 14.500 sản phẩm, tài liệu, bài viết...
Thông tin của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối và bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào


CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ Y TẾ VIỆT NAM
1116,Tòa Nhà HH1A, KĐT Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: 0485 888 998 – 0914 868 785
Email: choytevn@gmail.com

Kết nối với chúng tôi:
  • Chợ y tế - Choyte.com
  • Chợ y tế - Choyte.com
Chợ y tế - Choyte.com